Dags att söka Region Västerbottens kulturstipendier – inom film, slöjd, musik och bildkonst!

Kulturstipendiet inom slöjd uppgår till 175 000 kronor fördelat på högst tre stipendiater. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma i Västerbottens län. Kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium.
Ansök senast 12 februari.
Läs mer, och ansök, här!