Vi söker Länshemslöjdskonsulent i hård slöjd.

Västerbottens läns hemslöjdsförening är huvudman för två länshemslöjdskonsulenter med inriktning på hård respektive textil slöjd. Den övergripande arbetsuppgiften är att väcka intresse för, främja och förmedla kunskap om hemslöjd samt att driva slöjdfrågor i olika...