Rotslöjdskurs, Ånäset
21-22 november, kl. 10-16

Välkommen till en kurs där du får lära känna det taktila materialet rot. Björkrötterna grävs upp ur marken under sommarhalvåret, rensas och sorteras. Sedan kan rötterna bindas till en mängd olika alster med olika tekniker. På kursen får du tillgång till sorterade rötter.

Du lär dig grunderna för hur man slöjdar med rot. Katarina Åman, ledare, har varit residensdeltagare tillsammans med Gunnel Eriksson, mäster-rotslöjdare, i residensprogrammet Plats För Rotslöjd. I höst är hon Skellefteå Kommuns kulturstipendiat.

Kurslokalen ligger vid Ekorrbo Hantverk i Estersmark utanför Ånäset, i årets kulturkommun Robertsfors.

Ledare: Katarina Åman

Kostnad: icke medlem 1200 kr, medlem 1100 kr, student 900 kr
(50kr tillkommer f. material)