Vi vill rikta ett stort grattis till Ola Ling, Molly Sjöstam och Stefan Markström som tilldelats Västerbottens kulturstipendiater 2021 i slöjdkategorin.

Motiveringar:

Molly Sjöstam, Umeå
tilldelas Region Västerbottens slöjdstipendium på 58 000 kr
Motivering: Molly Sjöstams träslöjd är rättfram, glad och lekfull. Hennes uttryck är starkt, med en blandning av humor, tradition och färgsprakande upptäckarlust. Genom stipendiet ges hon möjlighet att arbeta vidare på den barnbok som hon har påbörjat, för att inte enbart i trä utan också på papper sprida sitt uppsluppna slöjdevangelium.

Ola Ling, Umeå
tilldelas Region Västerbottens slöjdstipendium på 58 000 kr
Motivering: Ola Ling svarvar skålar med en precis form och lätt silhuett. I en tid där många andra rusar mellan ständigt nya hållpunkter, väljer han att stanna kvar vid skålen och borra sig djupare in i dess universum. Genom att förändra en yta, experimentera med en teknik eller finjustera ett mönster tar han sina kärl vidare med eftertänksamma, målmedvetna och nyfikna steg. Så kan handfast slöjdforskning ta sig ut.

Stefan Markström, Lögdeå
tilldelas Region Västerbottens slöjdstipendium på 58 000 kr
Motivering: En visuell tolkning av det talade ordet kan hjälpa vissa människor med funktionsvariation att både själva göra sig förstådda – och att bättre förstå andra. Det tar Stefan Markström fasta på när han i samråd med pedagogerinom särskolan vill undersöka vilken roll slöjden kan ha för att underlätta kommunikation. Genom stipendiet ges han möjlighet att bredda sin kompetens inom området. Efter pandemin är planen att låta projektet möta vardagen i särskolan. Utgångspunkten är viktig: Alla människors rätt till en röst.