Välkommen att söka residenset Gjort, nygjort, ogjort!

Detta är en möjlighet för dig som är intresserad av slöjd och vill utveckla ditt eget skapande. Residenset vänder sig till slöjdare eller kulturskapare inom andra konstområden.

Residensets syfte är att låta verksamma kulturarbetare djupdyka i Västerbottens läns hemslöjdsförenings arkiv, uppmuntra till kunskapsförmedling, lyfta samtal kring slöjden och kulturarvet och inte minst inspirera till slöjdande. Deltagarna får fördjupa sig i slöjd- och kulturarvsfrågor och förmedla sitt arbete till allmänheten genom en podcast och en utställning.

Föreningens arkiv rymmer nära 1700 föremål främst från senare halvan av 1900-talet fram till idag. Det finns bland annat material från länets tidigare hemslöjdsbutiker; mönster, skisser och produkter, inventeringar av slöjd från Västerbotten samt dokumentation av föreningens verksamhet. 

Residenset omfattar

 • Stipendium på 30 000 kr/deltagare.
 • Övriga kostnader, t.ex. resor, ingår enligt överenskommelse.
 • Utställningsersättning.
 • Visning av arkivföremål och innehållsmässigt stöd under residensperioden.
 • Resultatet av residenset kommer att synliggöras genom podcast och utställning.

Vem kan söka?
Du ska vara ska vara slöjdare eller kulturskapare inom något annat konst-/kulturområde (konsthantverk, dans, film, musik, teater, bildkonst, litteratur etc.).
Du ska vara bosatt i Västerbotten.

Förberedelse inför ansökan
Innan du ansöker ber vi dig besöka Digitalt museum (klicka här) och se på de föremål som finns i Västerbottens läns hemslöjdsförenings arkiv. Du hittar de under Västerbottens läns hemslöjdsförening i Hemslöjdens samlingar. Välj ett eller flera föremål som intresserar dig, det kan t.ex. handla om teknik, formspråk, historia eller platsen föremålet kommer ifrån.   

Ansökan
Bifoga följande material i en PDF:

 • Arkivnumret på det föremål du valt. Ex VLH0001.
 • En kortfattad beskrivning av din idé och hur du vill förhålla dig till det valda föremålet. 1500-2000 tecken.
 • 5-10 bilder, av tidigare verk/projekt eller motsvarande referensmaterial.
 • CV med relevanta konstnärliga meriter.
 • Adress till eventuell webbsida eller andra sociala medier.
 • Kontaktuppgifter.

Sista dagen för ansökan är den 28 november 2021, vid midnatt.
Skicka din ansökan till: info@vasterbottenslojd.se.
Markera e-postmeddelandet med ”Residens”.

Urval
Urvalet görs av länshemslöjdskonsulenterna samt Helena Åberg, tidigare enhetschef avdelningen Hemslöjd Sörmlands museum och Marie Lindgren, konstnär.

Residenset
Residensperioden – inleds med en gemensam uppstart med en föreläsning och samtal. Under residenset får deltagarna möjlighet att utforska Västerbottnisk slöjd och kulturarv och utveckla sin konstnärliga process utifrån det valda föremålet. Det kan till exempel handla om att fördjupa sig i en hantverksteknik, berätta en historia genom film eller slöjda ett föremål. Arbetet sker i deltagarens egna arbetslokal. Visning/genomgång av föremål och dokument sker i arkivet eller föreningens lokal i Umeå.

Podcast – en intervjuserie med residensdeltagare som samtalar med sakkunniga om de utvalda arkivföremålen, arbetsprocessen och resultatet. Podcastens roll i projektet är att sprida residenset till allmänheten men också att knyta ihop de olika deltagarnas arbetsprocesser.

Utställning En utställning där vi visuellt presenterar projektet och de arbeten som är resultatet av slöjdresidenset.


Tidsplan 2022

 • Ansökningsperiod 19 oktober – 28 november.
 • Svar på ansökan efter den 13 december.
 • Uppstartsmöte vecka 2 i januari.
 • Residensperiod januari – maj.
 • Podcastproduktion maj-juni.
 • Utställning under hösten
 • Redovisning senast 30 oktober 

Redovisning
En skriftlig redovisning inlämnas senast den 30 oktober 2022.

Kontakt
Rebecka Adelhult Feklistoff
Länshemslöjdskonsulent, textil slöjd
rebecka.a.feklistoff@hemslojd.org
072-341 98 38

Isac Enetjärn
Vikarierande Länshemslöjdskonsulent i hårdslöjd
isac.enetjarn@hemslojd.org
070-516 77 55

info@vasterbottenslojd.se
Instagram: @vasterbottenslojd
Facebook: Västerbottens läns Hemslöjdsförening
www.vasterbottenslojd.se

Projektet ”Gjort, nygjort, ogjort” genomförs av Länshemslöjdskonsulenterna med bidrag från Riksantikvarieämbetet.