Prova på att tälja skedar, figurer och krympburkar med kniv och yxa. Du arbetar med färskt trä som är lätt att tälja i. Kursledarna Claes Hofberg och Roland Fällman erfarna täljare, lär ut de rätta täljgreppen.

Plats: I Fällmans verkstad, Vännäsby
Ledare: Claes Hofberg och Roland Fällman
Kostnad: 300 kr/dag. Du kan vara med en dag eller båda dagarna.
Anmälan till: kristina.ersviken@hemslojd.org,
Tel. 070-516 95 91