Anmälningsvillkor

Anmälan till kurs

Du kan anmäla dig till våra kurser genom mejl, telefon eller via Slöjdkalendern (hemslojden.org).

Se information under annonsering för respektive kurs.

Anmälningsvillkor för kurser

Västerbottens läns hemslöjdsförenings kurser är undantagna från ångerätt enligt lagen för distansavtal, läs noga igenom följande villkor innan din bokning. 

Avbokning och avgifter 

Kursinformation inklusive inbetalningsuppgifter skickas ut via e-post senast 7 dagar, innan kursen. Kursavgiften ska vara inbetald före kursstart. 

Vid avbokning senast 28 dagar före kursstart debiteras ingen avgift. 

Vid avbokning 14 – 27 dagar före kurstart debiteras en administrationsavgift på 200 kr. 

Vid avbokning 1 – 13 dagar före kursstart debiteras normalt halva kursavgiften. 

Om din plats kan fyllas av en reserv debiteras ingen avgift. Vi är tacksamma om du hör av dig direkt vid förhinder och inte väntar till dagen före kursstart. Då kan någon annan få glädjen att gå kursen!

Om du avbryter en påbörjad kurs är du normalt sett skyldig att betala hela deltagaravgiften.

Materialkostnad kan ingå i kursavgiften eller betalas separat. Vad som gäller för respektive kurs står under kursbeskrivningen.

Sjukdom eller inställd kurs
Om du inte kan delta på grund av allvarlig oförutsedd händelse; t.ex. vid sjukdom (läkarintyg krävs) eller vid nära anhörigs bortgång återbetalas hela avgiften. Skulle detta inträffa under pågående kurs återbetalas normalt sett ingen kursavgift.

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart, t.ex. på grund  av för få deltagare, återbetalas hela kursavgiften. Om kursledaren blir sjuk under pågående kurs försöker arrangören hitta en vikarie. I annat fall återbetalas den del av kursen som blivit inställd.

Västerbottens läns hemslöjdsförening ersätter inte eventuella rese- eller boendekostnader om kursen tvingas ställas in.

Kursdeltagare under 18 år

Om den som ska gå en kurs är under 18 år måste en förälder eller förmyndare anmäla den underårige. Normal sett är nedre åldersgräns 16 år. Vid frågor om åldersgräns kontakta oss.  

Övrigt

Som deltagare är du försäkrad för olycksfall under en kurs eller slöjdträffs schemalagda tid, dock ej under resor till och från kursen/slöjdträffen.

Force majeure

Om vi måste ställa in en kurs eller ändra ett kursupplägg av skäl som vi inte kan kontrollera (”force majeure”) har du inte rätt att få pengarna tillbaka för kursen du anmält dig till. Dessa skäl kan exempelvis vara naturkatastrofer, bränder, strejker, pandemier, allvarlig smittspridning och liknande händelser som vi rimligtvis inte kunnat förutse. Om vi behöver göra ändringar i kursupplägget kommer vi att informera dig om detta, alternativt kommer du få information om när kursen planeras att genomföras nästa gång. Skulle kursen bli inställd med anledning av force majeure mycket långt i förväg, kan du ändå ha rätt att få pengarna tillbaka. Kontakta alltid oss om du har frågor.Anm