Vi är Vindelns Folkhögskola

Den kreativa kraften som uttrycker skönhet och konstnärlig höjd är vad som driver många studerande att söka våra hantverksutbilningar på Vindelns folkhögskola.

Här tillåts deltagarnas individuella avtryck spegla deras egna förutsättningar, känslor och kunnande. Genom de kreativa arbetsprocesserna och den samhörighet som präglar Vindelns Folkhögskola växer nya talanger fram och tar plats i samhället.

Vindelns folkhögskola har stolt bedrivit hantverksutbildningar sedan 1979, då det började med Slöjdlinjen och idag har utvecklats till 3 hantverkskurser: Byggnadsvård, Färg & Form i Inredning, samt Trä & Smide. Kurserna är studieförberedande grundkurser där alla har möjlighet att bli antagen och den folkliga glädjen som formar våra utbildningar har en fot i det traditionella kulturarvet och en fot i vårt nutida samhälle. Vårt främsta syfte är att hjälpa människor vidare i livet och ge alla en chans att bli sin dröm.

 

Varje år tar hantverksutbildningarna emot ca 36 studerande. Somliga av dem har erfarenhet av hantverk sedan tidigare, medan andra inte har det. Men när en grupp människor samlas kring ett gemensamt intresse i en kreativ miljö brukar lärandet och utvecklingen gå brant uppåt. Efter ett år på Vindelns folkhögskola blir man inte fullärd inom hantverk, men våra studerande har väldigt goda förutsättningar att komma in på andra utbildningar runt om i Sverige. Vår skola har ett högt anseende inom hantverksutbildning och de flesta av landets allra främsta slöjdare började sin karriär på Vindelns folkhögskola.

Med den här utställningen vill vi som jobbar som lärare på hantverkslinjerna presentera kurserna och lyfta fram några av de tidigare studerande. Vi känner oss ärade över att få ta del av deras resa i livet och sitt skapande. Vi är väldigt stolta över våra utbildningar och hoppas att de har en självklar plats i framtidens hantverksutbildningar i Sverige.