Hej alla vävstugor norr! Det här är en inbjudan till vävstugor i landets fyra nordligast län att delta på VÄV 2014.

Var med i ett gemensamt ”vävverk” och välkomna besökarna från hela Sverige, Norden, ja världen, som kommer till VÄV 2014! Samtidigt visar vi tillsammans hur många vävstugor det faktiskt finns i norra Sverige.
Den 18-20 september 2014 är det vävmässa på Nolia i Umeå. Det är första gången mässan förläggs till norra Sverige och 2014 är Umeå dessutom utnämnt till Europas kulturhuvudstad. Ni som är med i norra Sveriges alla vävstugor och er verksamhet är viktiga kunskapsbärare som vi är stolta över!
Därför vill vi länshemslöjdskonsulenter i norr visa upp vävstugorna i ett kollektivt vävt verk, som blir en utställning i Nolias entré under vävmässan. Vi vänder oss till vävstugor i de fyra norrlänen: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.
Vill ni vara med? – Gör så här!

Tema: Temat är ”Björk”. Inspireras av björkens alla uttryck och gör en egen tolkning.
Material och teknik: Materialet och vävtekniken är valfri.
Storlek: Storleken på den färdiga väven skall mäta: 40×80 cm eller 40×100 cm.
Dessutom behöver det vara 5 cm vävt i början och slutet för montering/ invikning.
Montering: Kasta kanterna, vik in och sy fast invikningen på avigsidan. Lämna öppet i sidorna så att det går att stoppa i en ribba. Vi har inte bestämt exakt hur vävarna ska hängas. Kanske sammanfogas de till långa längder alternativt att de hängs.
Märkning: Märk på baksidan på väven med fastsydd etikett med följande uppgifter:
Vävstugans namn, Ort, Kontaktperson, Adress/telefonnummer, e-post.
Anmäl gärna i förväg att er vävstuga ska vara med.

Hör av er till hemslöjdskonsulenten i ert län så vi vet att ni vill vara med.

Jämtland: Ingela Fredell, 070- 644 67 36, ingela.fredell@regionjamtland.se
Västerbotten: Kristina Ersviken, 070-516 95 91, kristina.ersviken@hemslojd.org
Västernorrland: Ulrika Bos Kerttu 0611-88 686 ulrika.bos.kerttu@murberget.se
Norrbotten: Pia Jägstrand 070-360 7902 pia.jagstrand@nll.se

Skicka den färdiga väven senast 31 maj 2014 till:
Västerbottens läns Hemslöjdsförening,
Skolgatan 53 ö g
903 27 Umeå
Obs! Märk paketet med ”Vävverk”

Efter Vävmässan gör vi vandringsutställning av bidragen, som kan lånas runt till vävstugor, bibliotek och användas vid inspirationsdagar mm. Väven skicka inte tillbaka. Det blir också en dokumentation av vad som vävdes 2014.