Foto: Kultur Österbotten

I början av maj var ordföranden i föreningen, Maarit Kalela Brundin och hemslöjdskonsulenterna Felix Wink och Petra Eriksson över till Österbotten på studiebesök. Resan arrangerades av Svenska folkskolans vänner, Kultur Österbotten och Hantverkets hus Loftet i Österbotten för föreningar, studieförbund och folkbildning.

Dagarna bjöd på flera inspirerande föreläsningar, bland annat av Martha förbundet som har flera gemensamma värdegrunder som hemslöjden och Älvbyarna som genom ideella krafter skapar storverk på landsbygden. Mycket inspirerande och närande för idéer i vår egen verksamhet då de tacklar liknande situationer som vår förening gör.

österbotten möter västerbotten workshop för framtida samarbeten

Vi hade även en workshop och arbetade med frågan hur vi skulle kunna samarbeta för att stärka samarbetet mellan regionerna.

Så klart hade vi slöjdperspektivet för ögonen och gemensam marknadsföring av respektive regions slöjdaktiviteter och en slöjdbåt kom upp på tapeten.

Loftet i Vasa har även utställningsytor i sina lokaler där slöjdare kan ställa ut. Sitter du med slöjd som du vill ställa ut  hör gärna av dig så berättar vi mer.