Detta projekt samarrangeras av FabLab Umeå och Västerbottens Hemslöjdsförening och är ett led i arbetet

att skapa samarbeten och mötesplatser för makers, slöjdare och kreatörer.

Genom deltagarnas förenade kunskaper och inte minst experimentlystnad ger denna första workshop

möjlighet att tillsammans utforska förutsättningar och begränsningar för ett idag något underskattat

material, nämligen björknäver. Med avstamp i traditionella bruksområden och tillverkningsmetoder kliver vi

gemensamt in i FabLab och använder oss av Sliperiets högteknologiska prototypverkstäder (3DLab och

SoftLab) och hittar nya sätt att bearbeta näver. Kanske kan vi rentutav ta fram några nya objekt som kastar

föreställningarna om näver på ända? Endast er nyfikenhet och experimentlusta sätter gränser.

Workshopen är indelad i tre träffar upplagda enligt schemat nedan.

Program workshopserie

Torsdag 19 oktober, kl. 16.00 – 19.00. Föreläsning och praktisk workshop med Emma Dahlqvist,

textildesigner och konstnär. Plats: Café Space, Sliperiet.

Fredag 20 oktober, kl. 13.00-16.00. Föreläsning och praktisk workshop med Karin Lundström, slöjdare. Plats:

Café Space, Sliperiet.

Lördag och söndag 28-29 oktober. Kl 10.00 – 16.00 för båda dagarna. Praktiskt arbete i FabLabs verkstäder.

Deltagarna indelas i grupper och ges möjlighet att experimentera med material och maskiner i labben. Mer

detaljerat schema följer. Plats: FabLab Umeå, Sliperiet.

Praktisk information

Sliperiet är beläget på Konstnärligt campus, Östra Strandgatan 32. Café Space är beläget i bottenplan i huset

och FabLabs verkstäder är belägna i samma byggnad.

Notera att det inte tillhandahålls fika eller mat under dessa dagar så deltagarna uppmanas att ta med egen

mat – det finns under helgen den 28-29 oktober tillgång till ett fullt utrustat kök på plan 2 med kylskåp och

mikrovågsugnar.

Den som anmäler intresse till workshoparna förbinder sig att delta i samtliga delar av kursen, teoretiska såväl

som praktiska moment. OBS! Det är kostnadsfritt att delta i workshopserien men om du anmäler dig och

inte tar din plats i anspråk eller avbokar din plats senast den 18 oktober faktureras du 500 kronor för

material och andra omkostnader.

För intresseanmälan och frågor vänligen kontakta projektsamordnare Emma Ewadotter på

emma.ewadotter@umu.se eller telefon 0702331237.