VÄSTERBOTTENS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING
hälsar dig välkommen till årsstämma!
Datum: Lördag den 18 mars 2023
Plats: Strömbäcks Folkhögskola, Strömbäck 360, 905 82 Umeå. Lokal Kursgården ”Stallet”

Föredragningslista 

 • 1. Årsstämman öppnas
 • 2. Val av ordförande för stämman
 • 3. Val av sekreterare/rösträknare vid stämman
 • 4. Fastställande av röstlängd
 • 5. Fråga om stämman utlysts på rätt sätt
 • 6. Val av två justerare
 • 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 • 8. Revisorernas berättelse
 • 9. Fastställande av resultat och balansräkning
 • 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2021
 • 11. Årsavgift för 2022

          Vuxen: 220 kr/år

          Ungdomar (t o m 25 år): 50 kr/år

          Familjemedlemskap: 270 kr/år

 • 12. Ersättning till styrelse och revisorer
 • 13. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
 • 14. Val av ordförande för föreningen för ett år
 • 15. Val av revisorer jämte suppleanter
 • 16. Val av representanter till bolagsstämmor i vilka föreningen äger aktier
 • 17. Val av ombud till SHR:s och Sätergläntans årsstämmor
 • 18. Val av valberedning § 19. Ärenden som av styrelsen, medlem eller valberedning hänskjutits till                   årsstämman
 • 20. Ev. övriga ärenden
 • 21. Årsstämman avsluta

 

Program

Från 10.00 Fika

11.00 ”Från glasbruk till folkhögskola” Kjell Söderberg, historiker, berättar

11.30 Info Gertrud Lindgrens Slöjd- och Hantverksstiftelse

11.40 Årsstämma

13.00 Lunch i skolans restaurang

14.00 Utdelning av stipendium

14.30 ”De fyra väggarna runt               huggkubben”

Jögge Sundqvist, ”s u r o l l e”, berättar om och visar slöjd

15.20 Dragning i lotteriet.

15.30 Kaffe och tack för idag

Miniutställning med föremål av stipendiat finns på plats.

Under lunchen, eller om Du kommer tidigt finns möjlighet att promenera runt i skolområdet, titta in i kyrkan och i skolans lokaler. Aulan ”Gläntan” är värd ett besök.

Information och anmälan.

 Anmäl senast den 13/3.

Skicka mejl till info[at]vasterbottenslojd.se eller smsa till 072-341 98 38, ange ditt namn och mejladress, ev. allergi/kost. När du anmält dig får du en bekräftelse.

Avgift: 150 kr, betalas gärna i förväg till swish-nr: 1230370437. Märk betalningen med ditt namn. I priset ingår fika, lunch och program.

Lotteri för deltagare på plats, med fina priser.

VARMT VÄLKOMNA!
Styrelsen för Västerbottens läns hemslöjdsförening

Vägbeskrivning till Strömbäcks Folkhögskola
Vägbeskrivning från Umeå: Åk E4 söderut och sväng av mot Norrmjöle. Åk över viadukten och fortsätt 11 kilometer längs samma väg. Strax efter skylten Strömbäck är det dags att svänga vänster. Fortsätt sedan 350 meter rakt fram. Parkering finns på vänster sida.

Vägbeskrivning söderifrån: Åk E4 norrut. Sväng av i Sörmjöle och kör mot Norrmjöle. Slingra dig fram 13 km längs den krokiga vägen och sväng sedan höger i Strömbäck. Fortsätt 350 meter rakt fram. Parkering finns på vänster sida.

Det är en liten bit att gå från parkeringen till möteslokalen, har du svårt att gå finns ett få tal parkeringsplatser framme vid lokalen.

Valberedningens förslag till årsstämman 18 mars 2023

Valberedningens sammansättning:
Maarit Kalela Brundin, Tore Holmström och Jörgen Sundqvist

 

Ordinarie:  
Gunnel Karlsson, Vilhelmina Omval 2 år
Magnus Wink, Burträsk Omval 2 år
Ellinor Gustafsson, Umeå Nyval 2 år
Emma Ewadotter, Umeå Nyval 2 år
Monica Fuhrman, Skellefteå Vald till 2024
Kristina Söderberg, Umeå Vald till 2024
Claes Hofberg, Sörfors Vald till 2024
Ola Ling, Umeå Vald till 2024
   
Suppleanter:  
Tomas Rönnlund, Bureå Omval 2 år
Ragnhild Nordlund, Lycksele Nyval 2 år
Tapio Alakörkkö, Umeå Nyval 2 år
Susanna Lantz, Umeå Vald till 2024
Jimmy Korpenwinge, Umeå Vald till 2024
Ann-Sofi Persson, Bygdsiljum Vald till 2024
   
Styrelseordförande  
Kristina Söderberg, Umeå Omval 1 år
   
Ordinarie revisorer  
Anita Olsson, Umeå Omval 1 år
Anita Ahlberg, Yttersjö Omval 1 år
   
Revisorssuppleanter  
Annika Nyman, Skellefteå Omval 1 år
Kristina Friberg, Skellefteå Omval 1 år
   
Ombud till stämmor  
SHR:s ingen ordinarie stämma, ev. extrastämma: styrelsen utser ombud.  
Sätergläntans årsstämma: styrelsen utser ombud.  
Bolagsstämma i Hemslöjden Umeå AB: styrelsen utser ombud.  
   
Val av funktionärer till VLHF:s årsstämma  
Ordförande: Sven-Olov Edvindsson  
Sekreterare: Gunnel Karlsson  
Justerare: 2 st. utses bland stämmodeltagare  
Rösträknare: 2 st. utses bland stämmodeltagare  

 

POSTRÖST

Klipp ut och skicka

Mina förslag till lediga poster, enligt valberedningens eller eget förslag; personen/personerna jag föreslår har gett sitt medgivande till att arbeta i Västerbottens läns hemslöjdsförenings styrelse.

Ledamöter namn, adress och telefon:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Datum, underskrift och namnförtydligande:

 

 

Röstsedeln måste vara föreningen tillhanda senast den 16/3

Västerbottens läns hemslöjdsförening, Kungsgatan 98, 903 32, Umeå