Västerbottens museum planerar just nu en modern och interaktiv studieutställning om textil. Museet har en högklassig samling textilier; festkläder, samisk textil, hemtextil, tillbehör, gammalt och nytt. Detta och mycket mer kommer att visas i utställningen som öppnar våren 2014.

Länshemslöjdskonsulenten Kristina Ersviken ingår i referensgruppen och Västerbottens läns hemslöjdsförening är samarbetspart.