26-27 oktober kl 10-16

Täljkurs i Lycksele

Ett samarbete med Studiefrämjandet i Lycksele.

Grunderna för täljning med kniv, yxa och bandkniv, virkeskunskap och säkerhet. För nybörjare och fortsättare.

Ledare: Hårdslöjdskonsulent Isac Enetjärn

Kostnad: icke medlem: 1200 kr, medlem: 1100 kr

Kontakt: isac.enetjarn@hemslojd.org 070 276 63 99
Anmälan helst senast: 14 oktober