Under föreningens årstämma i Lycksele den 14 mars 2015 delades de sedvanliga stipendiet och förtjänstmärket i guld ut. I år var det Petra Eleonora Eriksson och Felix Wink som fick stipendium medan det gyllene förtjänstmärket gick till slöjdaren Georg Lövgren.

Petra Eleonora Eriksson tilldelas Västerbottens läns hemslöjdsförenings stipendium 2015

Motivering: För schysta insatser under Kulturhuvudstadsåret 2014   
samt uppmuntran till fortsatt nytänkande inom slöjdområdet

För Petra har det kreativa arbetet varit något hon haft med sig hemifrån. Under uppväxten i Järna har främst pappa, mormor och farfar inspirerat.

2006 kom hon till Umeå och har gått både vävning och sömnad på Dalkarså folkhögskola. I vår avslutar hon sin kandidatutbildning på Kulturentreprenörsprogrammet på Umeå universitet. Examensarbetet handlar om att kartlägga kvinnor på den norrländska landsbygden inom kreativa och kulturella näringar.

Praktik gjorde Petra på Konsulentkontoret under en månad våren 2014. Slöjden och det folkliga formspråket tilltalar. Under Kulturhuvudstadsåret har hon bl a haft ”Slöjd Pop-up” på UxU- festivalen tillsammans med Felix Wink och virkworkshop på Kulturstorm med nyanlända flyktingar, i samarbete med hemslöjdskonsulenterna.

Under ”Stilmedveten”, utställningen på Västerbottens museum februari 2015 presenterade Petra utställningen och höll  workshops för inbokade skolgrupper. Syftet med utställningen är att öka medvetenheten för unga om kvalité, mode och konsumtion. En del av Stilmedvetenkonceptet är att göra eget mode av secondhandplagg.

För Petra är handens arbete en del i en helhetssyn. Respekten för naturen och slöjdens uttryck som har betydelse för välbefinnandet. Hon ser sig själv som en upprorisk slöjdare, när hon i sin ateljé provar nya idéer i det egna företaget PUNKSLÖJD. Petra vill också vara inspiratör för andra människor och har en klar uppfattning om att alla mår bra av att skapa.

Från Hemslöjdsföreningen vill vi uppmuntra Petra att fortsätta arbeta med det egna uttrycket och med slöjd som inspiration.

Felix Wink tilldelas Västerbottens läns hemslöjdsförenings stipendium 2015

Motivering: För schysta insatser under Kulturhuvudstadsåret 2014   
samt uppmuntran till fortsatt nytänkande inom slöjdområdet

Felix började slöjda smörknivar redan i förskolan och tillsammans med farfar byggde de saker i trä. Felix och hans kompisar hade också en liten slöjdbutik i lekstugan på villatomten där de sålde smörknivar, pallar mm.

Första slöjdutbildningen efter gymnasiet var Grebbestads folkhögskola där han läste trä- och möbelhantverk. Det var fantastiska år då han på allvar lärde sig hantverkstekniker och hur trä fungerar.

Efter Grebbestads gick han vidare till Stenebyskolan där han läste på kandidatutbildningen, möbeldesign med inriktning trä under tre år. Felix är utbildad möbeldesigner, men efter utbildningen har han fått ett allt större intresse för de gamla slöjdtraditionerna.

Felix är en av utställarna i Next Level Craft och deltagandet har gjort att han har börjat arbeta med slöjden utifrån ett mer samtida modernt koncept. Han kombinerar traditionellt slöjdande med modern teknik. Ett projekt han arbetar med är en skateboard i massiv björk där formen lagts in i datorn, som sedan skärs ut med laserskärare samtidigt som ett mönster graveras in med laser. Mönstret arbetar han sedan vidare på med bildhuggarjärn och skärande verktyg. Konceptet är att använda maskiner och dator för att snabba på tillverkningsprocessen och att använda traditionella slöjdtekniker för att få ett hantverksmässigt uttryck på slöjdprodukten.

Sommaren 2014 arrangerade han tillsammans med Petra Eleonora Eriksson en slöjdverkstad på  UxU-festivalen i Umeå. Idén var att på festivalen göra en förlängning av utställningen Next Level Craft. Tillsammans med festivaldeltagarna byggde de upp en vägg av stavargran och sly, som under festivalen dekorerades med sprayfärg, självlysande garn m m som lystes upp på kvällen med UV-ljus. Felix kände att det finns ett stort intresse för slöjd bland unga människor. Framför allt var det många som hängde i den ombonade loungen under nattimmarna. För många unga vuxna blev det ett nygammalt möte med slöjden.

Felix vill gärna samarbeta med våra genuint skickliga slöjdare i länet, inom alla slöjdområden; trä, textil och smide och på så sätt sammanföra gamla traditioner och tekniker med nytt tänkande när det gäller design och formgivning. Felix arbetar gärna med en kombination av moderna material, t ex plywood och färskt trä. Som exempel ger han en cnc-fräst högtalare där högtalarskyddet är flätat i björkrot.

Just nu arbetar han med en täljhäst i björkplywood med traditionella funktioner. Den har formgivits i datorn på ett helt nytt sätt och kommer att cnc-fräsas. Förhoppningen är att hästen ska kunna serietillverkas och säljas till ett attraktivt pris och att den kommer in mer i skolornas slöjdsalar. Felix har också en idé att datafilen för cnc-fräsningen ska kunna laddas ner från internet för att t ex skolor själva ska kunna fräsa ut och bygga täljhästen.

Felix är i början av en förhoppningsvis lång karriär inom slöjd och hantverksområdet. Om 10 år hoppas han att han fortfarande jobbar med trä och människor och inspirerar fler till att börja slöjda.

 

Georg Lövgren tilldelas Västerbottens läns hemslöjdsförenings förtjänstmärke i Guld 2015

Motivering: För tillvaratagandet av slöjdtraditioner och förtjänstfulla insatser för slöjden i Västerbottens län

Georg är båtbyggare och mångslöjdare som vuxit upp  i Nordansjö, Vilhelmina. Farfar var snickare och pappa tillverkade båtar, så han fick börja tidigt att vara med i arbetet. Efter skolgången fortsatte han med båtbyggeri tillsammans med sin far. Det har varit huvudsysslan genom åren tillsammans med jordbruket. 1500 båtar har tillverkats, som mest två i veckan.

Han har också varit kursledare för ungefär 300 studiecirklar och deltagit i många kulturarrangemang som slöjdare. Georg är kunnig i många slöjdtekniker, som laggning och täljning. Även fioltillverkning har han ägnat sig åt.

På gården har han ett litet gårdsmuseum där han samlat gamla föremål, bl a hyvlar efter farfar. Honom hann han aldrig träffa, eftersom han omkom i en drunkningsolycka i unga år hösten 1893.

Georg har varit Nordansjö troget hela livet, förutom då han gjorde
rekryten i Boden. I ungdomen träffade han en flicka från grannbyn.  De var gifta i 60 år och fick tre söner, en tillverkar knivar och ett av barnbarnen slöjdar också, så de lär föra traditionerna vidare.

Hantverk har varit en stor och viktig del i Georgs liv. Aldrig har han försökt sig på att vara arbetslös, som han säger, det har alltid funnits saker att göra. Georg Lövgren tilldelas Västerbottens läns hemslöjdsförenings förtjänstmärke i guld för sina insatser inom slöjdområdet.