Vill du arbeta med utveckling av ett kulturområde med många beröringspunkter?

Länshemslöjdskonsulentverksamheten består av två heltidstjänster med hela Västernorrland som geogra skt arbetsområde. Samarbete över region- och nationsgränser förekommer också. Hemslöjd är ett av åtta prioriterade områden inom kultursamverkansmodellen. Hemslöjds- konsulenternas kulturpolitiska uppdrag nns beskrivet i den regionala kulturplanen. Hemslöjdskonsulenterna arbetar utifrån länets kulturarv med att initiera och driva utveckling av hemslöjd som levande kulturytt- ring, pedagogisk resurs, näring och som mötesplats över generations- och etnicitetsgränser. Arbetet sker ofta i samverkan med andra aktörer. Länshemslöjdskonsulentverksamheten är placerad vid Murberget, Länsmuseet Västernorrland, Härnösand.

Ansökan skickas digitalt till hej@murberget.se och ska ha inkommit senast 2017-03-01 Ange ref.nr 2017/19-16 på din ansökan.
Vi undanber oss bestämt all kontakt från rekryterings- och annonsförsäljare.

Läs mer här: hemslöjdskonsulent_sökes