Slöjdare se hit! Möjlighet att vinna uppdrag att tillverka pensionsgåvor för Region Västerbotten
Varje år går ca 275 av Region Västerbottens medarbetare i pension. Region Västerbotten avtackar dessa medarbetare med en pensionsgåva. Medarbetaren väljer fritt ur det utbud av pensionsgåvor som regionen tillhandahåller. Regionen söker därför leverantörer inom fyra (4) delområden.
Delområdena är:
1.Slöjd
2.Design
3.Konsthantverk
4.Upplevelse inom ovanstående områden
Ansökan kan avse ett eller flera av delområdena. Sökande kan delta med ett eller flera tävlingsbidrag per delområde. Ett tävlingsbidrag kan endast vinna ett delområde.