Stipendier 2017

Märtha Gahns stiftelse

Stipendiet delas ut till textilkonstnärer som har intresse för och som ägnar sig åt sakrala uppgifter inom textilkonsten. Utdelning kan även ske till fritt arbetande textilkonstnärer Stipendiet ska användas för utbildning.

Totalt delas 20 000 kronor ut.

Bo Hammarskjölds stiftelse

Stipendiet delas ut till någon inom hemslöjden verksam person, företrädesvis yngre, för studier som kan vara till gagn för hemslöjden i Sverige.

Totalt delas 55 000 kronor ut.

Carl Lamberths stiftelse

Medel ur Carl Lamberths stiftelse delas ut till formgivare som anlitas av hemslöjdsföreningar anslutna till SHR, för studieresor företrädesvis utomlands.

Totalt delas 15 000 kronor ut.

Ingeborg Strömbergs stiftelse

Medel ur Ingeborg Strömbergs stiftelse delas ut till en yngre slöjdare som vill ta vara på och utveckla slöjden och öka sin yrkesskicklighet. Stipendiet ska användas till utbildning i Sverige.

Totalt delas 10 000 kronor ut.

Barbro Wingstrands stipendium

Stipendiet delas ut till slöjdare, hantverkare och konsthantverkare som ägnat mycket tid och möda åt det immateriella kulturarvet och som sprider kunskap om gamla hantverkstekniker. Barbro Wingstrands stipendium går inte att söka, stipendiaten utses av en jury. 2016 delades 100 000 kronor ut till skinngarvaren Lotta Rahme och 2015 tilldelades damastvävaren Hans Thomsson samma summa.

Ansök

Ansökan är öppen från den 6 februari till den 1 april 2017.

Du söker via ansökningsformulär.

Hemslöjden delar ut stipendier i slöjd men även många av de lokala hemslöjdsföreningarna delar också ut stipendier. Kontakta din lokala föreningför mer info.

För mer information:

http://www.hemslojden.org/om-hemslojden/stipendier/

Hemslöjdens förbundskansli
Agneta Carlson
Telefon: 08-54 54 94 52
E-post: info@hemslojden.org