Slöjdlounge i Rådhusparken, Umeå. Slöjdare, konsulenter från Jämtland, Norrbotten, Västernorrland och Västerbotten slöjdade den under ledning av Jögge Sundqvist 14/6 2014.