Nu har Infoga slagit upp portarna igen och Västerbottens läns hemslöjdsförening är inbjudna för att delta att öppna upp det offentliga rummet ännu en liten bit än för bara konsumtion.

Så här skriver INFOGA själva om projektet:

Om projektet INFOGA:

INFOGA ser ett behov att lyfta en diskussion kring vem och vad som ges plats i centrum idag, om vikten av mötesplatser och riskerna med icke-möten som INFOGA ser riskera att leda till icke-demokrati.

Genom att placera detta öppna rum mitt i en galleria så vill INFOGA synliggöra behovet av icke-kommersiella mötesplatser i centrum. INFOGA anser att det i dagens centrum finns allt färre kontraster, vilket leder till att många inte längre söker sig dit och att det i stor utsträckning bara är de som kan betala för sig som har en given plats. Rummets placering i en privatägd kommersiell kontext ser INFOGA dock i grunden som problematisk. Det kan inte vara upp till det privata att lösa detta demokratiska dilemma.

INFOGA för diskussioner med flera aktörer och hoppas att under hösten att öppna fler rum i staden.

INFOGA initierades i januari 2016 av två studenter vid Umeå Arkitekthögskolas masterutbildning.

Projektet INFOGA öppnar upp ett rum för allmänheten i en tom butikslokal i shoppinggallerian Utopia i Umeå den 17 september. Det kommer att hållas öppet under hela hösten. Här ges lokala grupper, nätverk och initiativ plats att arrangera kostnadsfria aktiviteter för umeborna.

Lokalen kommer att vara öppen under samma tider som gallerians öppettider. Hit kommer det vara möjligt att ta med sin kaffetermos, sitta ner en stund, läsa en bok, spela schack eller delta i någon av veckans och höstens aktiviteter. På plats finns också en utställning av projektet INFOGA som beskriver varför detta rum öppnats.

I lokalen denna lördag kommer, parallellt med panelsamtalet, integrationsnätverket Vän i Umeå att arrangera ett gratis knytisfika kl 12-16 och Västerbottens läns hemslöjdsförening håller samtidigt i en workshop i att återbruka T-shirts kl 14-18 under Craft Fridays flagg.

CRAFT FRIDAY – SLAKTA TISCHAN

Craft Fridays har ett samarbete med  [länk] Gröna Tryck och [länk] T-post som sponsrat med feltryckta t-shirts. T-shirtsen kommer vi göra om till snygga accessoarer med inspiration från [länk] Stilmedveten som tagit fram flera snygga beskrivningar vi kan använda oss av. Vill du ta med en egen t-shirt att göra om går det bra det med. Det kommer finnas saxar, virknålar och nål med tråd att låna.

Senare i veckan på onsdag den 21 september kommer Västerbottens läns hemslöjdsförening vara på plats med hemslöjdskonsulenten och workshopen Laga, fixa och re-do. Ta med något du behöver laga så får du hjälp och tips. Material att laga med finns på plats.

PANELSAMTAL
”HAR VI TID (OCH RUM) ATT LEVA HÅLLBART?”

Hur lever vi idag? Hur förväntas vi leva? Vilka konsekvenser får detta? Vem och vad prioriteras? Vem och vad ges plats? Har vi tid att diskutera hållbarhet? Har vi tid att leva hållbart?

Panelsamtalet berör frågor kring konsumtion, tid, demokrati, omställning och rätten till staden och kommer att hållas på en plats och i en kontext där dessa frågor vanligtvis inte ges utrymme.

Deltagare i panelsamtalet är
Sara Meidell, Kulturredaktör VK
Karl Bonnedahl, Företagsekonom Handelshögskolan Umeå
Peder Stenberg, Etnolog och medlem i Deportees
Mattias Hjalmarsson, Präst Svenska kyrkan
Ana Betancour, Rektor Arkitekthögskolan Umeå
Elin Johansson, Författare till barnboken “Veckan före barnbidraget”
Samtalet modereras av Madeleine Eriksson, Lektor kulturgeografi Umeå Universitet

VÄLKOMNA!

Panelsamtalet arrangeras i samarbete med
SEE Hållbarhetsvecka, SIDA, Utopia, INFOGA, Umeå Arkitekthögskola

www.infoga.se
www.seehallbarhetsveckan.se