Rotslöjdskurs med mästerslöjdaren Gunnel Eriksson i Umeå

Gunnel har omkring 50 års erfarenhet av rotslöjd. Som ung lärde hon sig att slöjda i rot av dåvarande hemslöjdskonsulenten Karin Lundholm och har sedan dess fortsatt utvecklas med hjälp av äldre slöjdare i Västerbotten. Hon har hela tiden engagerat sig för att själv sprida kunskapen om tekniken runt om i länet och i landet.

Under kursen kommer Gunnel berätta om materialet, om var du hittar det och hur det sedan tas hand om. Du kommer få påbörja ett rotslöjdsalster och lära dig om olika tekniker. Kursen är öppen både för nybörjare och för dig med förkunskaper.

Kostnad: icke medlem 1200 kr, medlem 1100 kr, student 900 kr.
Materialkostnad om 100 kr tillkommer, vilket betalas på plats.

Gunnel Eriksson, Botsmark. Foto: Samuel Pettersson