11-12 maj

Hemslöjdsföreningens lokal, Kungsgatan 98, Umeå

Nu arrangerar vi ännu en Kurs med mäster-rotslöjdaren Gunnel Eriksson eftersom kursen i februari blev full och flera uttryckt en önskan om ännu en kurs redan i vår. Så passa på att anmäla dig!

Välkommen du som aldrig provat krogbindning, men också du som gått kurs tidigare och vill lära dig mer. Lär dig olika sätt att binda en korg på och historiken kring länets korgtraditioner.

Ledare: Gunnel Eriksson från Botsmark

Frågor till: kristina.ersviken@hemslojd.org, tel. 070/516 95 91

Kostnad: icke medlem: 1100 kr, medlem: 1000 kr

Anmälan till kursen helst senast: 1 maj