Nu är kursprogramet klart för första delen av 2020. Varmt välkonna till en vinter med stort utbud och variation av slöjdskurser i Västerbotten! 

18 januari – Shibori och ikat, Umeå 
Mönstra tyg och garn, färga blått med indigo
Ledare: Ulrika Bos Kerttu

25-26 januari – Kurs i dräktsömnad, Lycksel alt. Umeå
Börja sy delarna till Västerbottensdräkten eller annan dräkt. Ledare: hemslöjdskonsulent Kristina Ersviken

15-16 februari – Krympburkskurs, Ånäset
Deltagarna kommer att få lära sig hur man slöjdar en krympburk ur färskt trä. Ledare: Jörgen Holmström, Ekorrbo Hantverk

22-23 februari – Rotslöjd, Umeå
Kurs i rotslöjd lär dig olika sätt att binda en korg och historik kring korgtraditioner i länet.
Ledare: Gunnel Eriksson

22-23 februari – Fällsömnadskurs, Stensele
Du lär dig olika sömnadstekniker, hur man gör tråd, historik mm. 
Ledare: Länshemslöjdskonsulent Kristina Ersviken

 

29 feb-1 mars -Fritt broderi, stygn färg och form, Umeå
Vi börjar med stygnövningar och experiment för att få en repertoar av möjligheter. Ledare: Karin Lundström, medelem i gruppen FIMBRIA

2-5 mars – Slöjda din täljhäst, Vindeln
Vi slöjdar en användbar täljhäst utifrån färdighyvlat virke i björk och furu.
Ledare: Jögge ”surolle” Sundqvist

14-15 mars – Rotslöjdskurs, Skellefteå
Lär dig om rotslöjd tradition i länet och teknikerna för att binda korgar, fat och smycken. 

Ledare: Katarina Åman