Med mästerslöjdaren Gunnel Eriksson som lärare lär du dig binda en korg av björkrötter. Du får lära dig prova olika sätt att binda en korg och historik kring korgtraditioner i länet. Kursen vänder sig till dig som aldrig provat korgbindning, men också till dig som gått kurs tidigare och vill arbeta vidare.

I Botsmark,  maj 2015

Intresserad?
Hör av dig till hemslöjdskonsulent Kristina Ersviken; 070-516 95 91 eller kristina.ersviken@hemslojd.org