Lär dig karvsnitt, nagelsnitt och bildhuggeri för dekorering av träföremål. Ytbehandling och målning på trä med konstnärsoljefärg samt slipning och bryning av verktyg ingår också i kursen. Lärare i karvsnitt och bildhuggeri är bildhuggaren Bengt-Erik Nilsson från Umeå och i målning och ytbehandling Mats Pallin.

Inga förkunskaper behövs för att gå kursen. Ta gärna med egna idéer till på vad du vill göra till kursen.

Datum: 3 – 4 maj
Lärare: Bengt-Erik Nilsson, Mats Pallin
Kursavgift: 1850 kr
Plats: Bengt-Eriks verkstad på Grubbe
Lektioner: 16
Anmälan senast: Snarast!

Anm & frågor till Mats Pallin, 070-370 53 19, mats.pallin@hemslojd.org eller direkt till: Bengt-Erik Nilsson, 070-286 78 49