Känner du någon som skulle passa för att söka stipendiet ”Kulturstipendium Barentssamarbete”? Eller är det kanske du som ska söka?

Stipendiet är på 10 000 € och delas ut vartannat år från och med 2017.

Stipendiet skall uppmärksamma och uppmuntra konstnärlig kvalitet och gränsöverskridande samarbete i Barentsområdet. Det kan delas ut till enskilda personer eller till grupper, föreningar eller andra sammansättningar av verksamma kulturutövare.

Västerbottens län är en av 13 regioner i Barentsområdet, vilket sträcker sig över Norge, Finland, Sverige och Ryssland.

Sista ansökningsdatum är den 31 mars 2019.