Kluster bildades 2015 och består idag av 14 yrkesverksamma konsthantverkare och slöjdare från Västerbottens län.

Utställningen på Norrbyskär är gruppens första gemensamma utställning.

Lördag 18 juni – söndag 7 augusti
10:00 – 15:00