Stort grattis till Kristina Ersviken, vår länshemslöjdskonsulent i textil, som tilldelats Region Västerbottens hedersstipendium 2020!

”Med sin positiva inställning och med pondus i sin yrkesroll ser hon alltid möjligheter. De stora avstånden till trots går hon målmedvetet in för att knyta och upprätthålla kontakter med Västerbottens alla kommuner, föreningar och människor […] Kristina Ersviken tog 2002 initiativ till broderigruppen Fimbria vars syfte är att inspirera till nya tankar kring broderi, att på olika sätt bredda och utveckla broderiet och tänja på gränserna för vad broderi kan vara. Gruppen tilldelades hösten 2019 Barents Scholarship for Cultural Cooperation.”