Återbruksslöjd, Fläta korg av tetra pak, i Umeå.
Lär dig hur man återbruka olika tetra pak till  användbara korgar och väskor med Marianne Hanzi, slöjdare från Luleå.

Plats: Umeå
Ledare: Marianne Hanzi
Kostnad: 800 kr
Anmälan: kristina.ersviken@hemslojd.org
Tel. 070-516 95 91