Kurs i dräktsömnad 18-19 maj!

Börja sy någon av delarna till Västerbottensdräkten; överdel, kjol eller livstycke. Kursen är lämplig både för dig som är nybörjare och för dig som gått tidigare.

Ledare: Kerstin Schmidt och hemslöjdskonsulent Kristina Ersviken

Kostnad: medlem: 1000 kr    icke medlem: 1100 kr

Anmäl helst senast 5 maj.

Kontakt och frågor: Kristina Ersviken, kristina.ersviken@hemslojd.org, 070 516 95 91