Dags att söka Region Västerbotten kulturstipendium konsthantverk 2020!
 
Kulturstipendium konsthantverk uppgår till 75 000 kr och är avsett att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete. Stipendiet delas ut till sökande som är verksam i Västerbottens län.
 
Kulturstipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Kulturstipendiet är inte avsett för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning.
 
Vid fördelning av Region Västerbottens stipendier eftersträvas en jämn fördelning över tid vad gäller aspekter som kön, ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet.
 
Sista ansökningsdatum är den 14 februari 2020
 
http://www.projektsok.se/2017/11/22/sok-kulturstipendium-dans-2020/