27–31 juli och 3–7 augusti 2020, Holmöns båtmuseum

Kom och var med när två Holmöbåtar tar form! Bekanta dig med de skarpslipade verktygen, doften av båtbyggeri och de beprövade metoderna, som fortfarande används i det traditionella båtbyggandet. Under ledning av de erfarna båtbyggarna Thomas Distler och Egil Sandström får du, under tio dagar på natursköna Holmön, ta del av genuin hantverkskunskap och själv träna båtbyggnad praktiskt.

Du kommer att få lära dig att bygga båtar i klinkteknik, vilket är en nordisk skeppsbyggnadstradition med mycket djupa rötter. Med konstruktion i klink menas att borden i skrovet överlappar varandra och att de fogats samman längs den överlappande kanten (den så kallade lanningen). Klinktekniken används i dag framförallt när det gäller byggnation av mindre båtar som ekor, snipor och jullar. Den nordiska klinktekniken har nu nominerats till Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Besked om huruvida klinkbåtstraditionerna kommer att tas med på denna hedrande, globala lista beräknas komma i slutet av 2021.

Båtbyggnadskursen riktar sig till dig som redan har en viss vana av trä – kanske tack vare någon av hemslöjdsföreningens kurser eller genom andra erfarenheter.