Ordförande Maarit Kalela Brundin håller upp Diplomet för slöjd som till delades Madeleine Birmé för hennes skicklighet inom näverslöjd. Hemslöjdskonsulenten Kristina Ersviken berättar om motiveringen.