Bengt Lidström 100 år

I år hade Bengt Lidström fyllt 100 år. Detta uppmärksammas av Grubbe Bibliotek som tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan höll en föreläsning i förra ett par veckor sedan samt visar en utställning. Bengt Lidström var en viktigt person för bevarandet av träkyrkor och västerbottensgårdar även kallad parstuga. Han var också en inflytelserik person för Västerbottens läns hemslöjdförening  och slöjden under många år.

Första dalar var Brita Lidström Bengts dotter. Hon berättade om Bengts uppväxt i Ytterbyn, Nederkalix i Norrbotten. Det var sju barn i syskonskaran och en tid efter moderns död när Bengt var 10 år gammal flyttade ytterligare 9 barn in i det enkla hushållet.

Bengt och hans äldre bröder flyttade senare ut i bagarstugan som tonåringar. Det hjälpte till med sysslorna på gården men så fort de fick tid satt de sig och läste. Bröderna ville studera de önskade sig något mer än att växa upp till självförsörjande bönder. När Bengt sedan var 19 år gammal tog han gesäll som skomakare.

Han flyttar söder ut, till Karlskoga för att fortsätta sitt studerande. Efter en tid på Karlskogs praktiska läroverk gick Bengt vidare och utbildade sig till byggnadsingenjör och 1946 tog han sin byggnadsingenjörs examen i Norrköping. Och från året därpå anställdes han vid Länsarkitektkontoret i Umeå.

Bild från föreläsningen, Jögge Sundqvist på scen

Här tackar Britta för sig och Bengts gamla kollega Rolf Sixtensson tar vid och berättar om yrkeskarriären. På den tiden, tiden efter kriget, skulle man förbättra levnadsstandarden, man skulle bygga nytt och modernt. Många gamla västerbottensgårdarna revs eller totalrenoverades till oigenkännlighet. Men Bengt såg ett värde i de gamla husen och möjligheter att modernisera dem på ett varsamt och byggnadsvårds mässigt sätt berättar Rolf.

Bengt startar en kampanj och ritar exempel på varsam renovering metoder som möter den nya tidens högre levnadskrav. Med detta arbete räddar och bevarar han väldigt många västerbottensgårdar.

Han jobbade 10 år på Länsarkitektkontoret men när VAB (Västerbottenskommunernas Arkitekt- och Byggnadskontor) etablerades 1956 tillhörde Lidström de första som anställdes där han stannade till sin pension. Han kunde nu kalla sig arkitekt, till en början arbetade han med nybyggnadsuppdrag. Senare kom det alltmer att handla om vård och ombyggnad av traditionella timmerhus och andra kulturhistoriskt betydelsefulla byggnader, inte minst kyrkor.

Efter Rolf tog Jögge Sundqvist över som berättade om Bengts slöjd. Jögge börjar med att berätta hur mycket Bengt betytt som förebild för hans egen slöjd och att han har mycket att tacka Bengt när det kommer till sitt eget arbete till exempel hans sätt att jobba med färg.

En tidig och viktigt insats Bengt genomförde tillsammans med arkitekten och pedagogen Carl Malmsten var ett slöjd sommarläger utanför Umeå som startade 1958 och arrangerades varje sommar en bit in på 60-talet.

Ett bevingat Bengt Lidström citat ”Man ska ta ämnet när man ser det”  är almän känt för de allra flesta som håller på med trä slöjd idag.

Jögge visar en mängd fina bilder av Bengts egen slöjd. Ofta i form av rikligt dekorerade tråg och vackra fågelskålar.

Slöjd som nu visas upp på Grubbe bibliotek i utställning ”kärleken till trä – Bengt Lidström 100 år” fram till den 28/10

Bild från utställningen.

Missa inte den!!                                                    / Felix Wink