Maja Makes a Stool    

en film av Rowan Messmer    

– Hej Rowan, vem är du?

– Jag är från Australien och flyttade till Sverige 2016 och började Trä och Smideslinjen på Vindelns Folkhögskola. Jag tycker om att slöjda i trä med handverktyg men vill också experimentera med vad slöjd kan innebära.   

– Var kom idén till filmen ifrån?

– Jag är pappaledig just nu, eftersom jag och Maja hänger tillsammans hela tiden kändes det rättvist att hon fick vara med i filmen. Hon hjälper till att slöjda pallen som sedan blir hennes.  

– Kan du beskriva filmens innehåll?

– Jag och Maja, som är 11 månader, hittar ett träd i skogen. Vi klyver upp en stock och bygger en pall tillsammans. Jag fick välja metoden – handverktyg, tapp och kilfogning. Maja fick välja dekorationen – vattenmelon, hennes favorit.

Slöjdfluencer – ljud, bild och hantverk är ett projekt som drevs av länshemslöjdskonsulenterna i Västerbotten år 2022. Projektet syftade till att inspirera, intressera och väcka nyfikenhet hos allmänheten för slöjd och hantverk. Målsättningen var också att ge slöjdare, hantverkare och andra kulturskapare möjlighet att utvecklas pedagogiskt och inom berättande med hjälp av ljud och rörlig bild.