På grund av att pandemin fortsätter gör hemslöjdskonsulenterna i Västerbotten en undersökning för att få en uppfattning om hur slöjdare i Västerbotten påverkas av situationen. Medverkan är anonym och tar bara ett par minuter. Din medverkan är viktig för oss! Vi ber er att svara så snabbt som möjligt, dock senast 10 mars.