Krympburkskurs i Ånäset 15-16 feb

Deltagarna kommer att få lära sig hur man slöjdar en krympburk ur färskt trä. Det blir genomgång av relevant materialkunskap, verktygshantering och ytbehandling. Stor vikt läggs vid praktiskt slöjdande och att alla ska hinna göra en burk.

Kurslokalen ligger 65km från Skellefteå, 70km från Umeå.

Ledare: Jörgen Holmström, Ekorrbo Hantverk

Kostnad: icke medlem:1200kr, medlem: 1100kr, Student: 900kr
Kontakt & frågor: isac.enetjarn@hemslojd.org
Anmälan senast 2 feb

Plats/lokal: Ekorrbo Hantverk i Estersmark, Ånäset i Robertsfors kommun.